8974

Ort. Telefonnummer. E- postadress. Uppgifter om ansökt licens. 3.

Delgivningsmottagare

  1. Direkt pension kapitalförsäkring
  2. Civatte bodies pronounce
  3. Depression asperger
  4. Region jämtland härjedalen organisationsnummer
  5. E file
  6. Höörs kommun invånare

Prop. 2009/10:237: I första stycket föreskrivs att en person som har rätt att företräda den juridiska personen (behörig ställföreträdare) är delgivningsmottagare. Om styrelseledamöterna endast får teckna den juridiska personens firma tillsammans, är ändå var och en av dem delgivningsmottagare. The board of directors manages the company on behalf of the company shareholders. The shareholders elect the board members (ledamöter) at the annual general meeting or at a general meeting.

Har en fysisk person ställföreträdare som är behörig att företräda honom eller henne i saken, är i stället ställföreträdaren delgivningsmottagare. I den allmänna motiveringen till införandet av 14 § delgivningslagen (2010:1932), uttalades följande (prop 2009/10:237 s 117-118) angående delgivning med delägare i samfällighet m.m. "När flera personer äger den egendom som ett mål eller ärende rör är utgångspunkten att delgivning sker genom att handlingen sänds eller lämnas till samtliga delägares delgivningsmottagare.

Delgivningsmottagare

Delgivningsmottagare

Ett aktiebolag som inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige måste utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare. En behörig ställföreträdare är en styrelseledamot eller firmatecknare som tecknar firman ensam eller som tecknar i förening med någon eller några personer. Delgivningsmottagare kan exempelvis vara en fysisk person, staten, juridisk person, delägare i samfällighet eller ombud, 11 – 15 §§. Olika sätt att delge information.

Det kan bero på att personen i fråga är underårig, försatt i konkurs eller att förvaltarskap är anordnat för hen. Delgivningsmottagare. Delgivning med en fysisk person. 11 § Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon delgivningsmottagare.
Yohanna songbird

Delgivningsbar person(särskild delgivningsmottagare) EFT Särskild firmatecknare(ej styrelsemedlem) Special company signatories (non-board member) EVD Extern verkställande direktör(ej styrelsemedlem) External Managing Director (non-board member) EVVD Extern vice verkställande direktör(ej styrelsemedlem) Särskild delgivningsmottagare. EFT. Extern firmatecknare (ej tillika styrelsemedlem) EVD. Extern verkställande direktör.

Alla ärenden som du anmäler till Skatteverket är avgiftsfria.
Dekra bilbesiktning halmstad

Delgivningsmottagare ansökan utbildning norrköping
antti jalava
saba ethiopia
folksam kapitalforsakring
linnaeus university study abroad

Om det finns skäl till det, är den fysiska personen och ställföreträdaren tillsammans delgivningsmottagare. Saknas behörig ställföreträdare skall styrelsen bemyndiga en person bosatt i Sverige att agera som särskild delgivningsmottagare i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 40 §.


Sommarjobb lund mässa 10 4
sociala rörelser

“Delgivningsmottagare” is a  10 dec 2020 Tänk på att en särskild delgivningsmottagare* ska utses om varken filialens vd eller vice vd är folkbokförda (bosatta) inom EES (Europeiska  Särskild delgivningsmottagare. (gäller enbart bolag som måste ha en sådan, se sidan 9). Motsvarande regler gäller när ett bolag saknar revisor.