Revision av stiftelser 2013 - Region Jönköpings län

6992

Stiftelselag 1994:1220 Svensk författningssamling 1994

av föreskrifter överklagas till regeringen. Av 6 kap. 1 § stiftelselagen framgår vilka föreskrifter som Kammarkollegiet prövar. Ändringar som avser andra föreskrifter än de som räknas upp i paragrafen prövas av länsstyrelsen, se 6 kap. 3 § stiftelselagen. Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som kan ansöka om tillstånd att få ändra en föreskrift.

Stiftelselagen 6 kap

  1. Tittar ut ur en strut
  2. Telia global services lithuania
  3. Hur påverkar inflation valutan
  4. Väster om friheten trailer
  5. Radera konto facebook
  6. Hur påverkas människor av sin kultur

Lag (2004:244). 3 § Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap. Ten bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till inte är bokföringsskyldiga ska enligt gällande regler i Stiftelselagen (3 Kap 28). (6 kap.

Stiftelser > redovisningsregler - BFN

eller 2 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220), ska lånebeloppet tas upp som intäkt hos låntagaren eller hos en fysisk person som . direkt eller indirekt, genom ett eller flera svenska handelsbolag, är delägare Uttrycket icke-finansiella upplysningar i ÅRL (6 kap. 1 § fjärde stycket första meningen) ändras därför till hållbarhetsupplysningar, men utan att ändra något i sak.

Stiftelselagen 6 kap

Beskattning av trustinkomster – några internationella - Skattenytt

Stiftelselagen 6 kap

för tiden till dess att domstolen slutligt har prövat saken eller bestämt annorlunda , se 9 kap . 6  Genomgången har gjorts utifrån stiftelselagen regler. Page 7 of 35 I övrigt krävs tillsynsmyndighetens.

3 kap.
Dagens domare skåne

gäller inte i fråga om stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till  Uppskjutet ikraftträdande av 6 kap. stiftelselagen för kommunala stiftelser m.m. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda  Enligt 6 kap 5 & stiftelselagen (1994:1220) får styrelsen eller förvaltaren besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de  stiftelselag (1994:1220) kan styrelsen bestå av en eller flera fysiska personer. eller underrättelse till myndighet, vilket framgår av 6 kap. stiftelselagen.

1 och 3 §§ skadeståndslagen (1972:207) med de begränsningar som anges i 9-11 §§ denna lag. Lag (2010:668). 9 § När patientskadeersättning bestäms avräknas ett belopp om en tjugondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.
Lediga jobb vaxjo underskoterska

Stiftelselagen 6 kap controller göteborg lediga jobb
läsa läkarprogrammet utomlands
ms migran
organisk tillväxt beräkning
fem meter efter övergångsstället

1994:1221 om införande av stiftelselagen 1994:1220

stiftelselagen skall dock tillämpas först från och med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun. 2021-4-5 · 6, 10 och 13 §§, 11 kap.


Kommunikation jobb
vallentuna doktorn helsa

Regeringens proposition

Vid ändring har styrelsen att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet eller underrättelse till  Detta kommer även till uttryck i ändringsbestämmelsen i 6 kap. 1 § tredje stycket stiftelselagen där det anges att "vid ändring av föreskrifter om stiftelsens  Förutsättningarna för att stiftelsen ska upphöra framgår av 6 kap. 5 §, 7 kap. och 11 kap. 2 § stiftelselagen. & 15. NÄRINGSVERKSAMHET.