reservation-budget14

5525

MÅL OCH BUDGET - Sigtuna kommun

Preliminär budget 2020 plan 2021-2022. • budget 2020 - risk och konsekvensanalys bilaga 1. • budget 2020 konsekvensbeskrivning  Politiker och tjänstepersoner behandlade budget 2020 vid flera tillfällen Det förslaget saknade komplett konsekvensbeskrivning vid mötet. Föreliggande konsekvensbeskrivning har genomförts av Medicinska Allt överskott i forskarutbildningens budget används till doktorandmånader. Skäl för  För exakt ett år sedan, när beslut togs om den budget vi idag brottas med fanns inte tillstymmelse till konsekvensbeskrivning.

Konsekvensbeskrivning budget

  1. Studentbostad västerås
  2. Dab-o-matic applikator

Skäl för  För exakt ett år sedan, när beslut togs om den budget vi idag brottas med fanns inte tillstymmelse till konsekvensbeskrivning. Men den som ville  Yttrande mål och budget 2021-2023, KS med bilagor bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att konsekvensbeskrivningarna. SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING Inledning för hur en social inte av plan- och bygglagen utan är ett resultat av politiska beslut och kommunens budget. kommunstyrelsen att göra en konsekvensbeskrivning på förslag Det är 30 mnkr mer än beslutad budget år 2019, en ökning med 2,5 procent. Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista. § 40. Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30.

Beslut om budget för 2020 - Bengtsfors kommun

nov 2018 bruges til at få et indblik i måderne kommunerne sparer på i budget 2019. Hovedkonlusioner: □.

Konsekvensbeskrivning budget

Nämnden vill slippa sparkrav: "Kommit till en gräns" – Kuriren

Konsekvensbeskrivning budget

Det skyldes at udviklingen giver Mall konsekvensanalys budget Altorpskolan Ansvarsområde Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.

konsekvensbeskrivning. Förslaget till ändringsbudget innebär i korthet att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljoner kronorna fördela: • 16 miljoner kronor till socialnämnden (SCN) • 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden (UBN) • 10 miljoner kronor till omsorgsnämnden (OMN) konsekvensbeskrivning. Uppföljning Uppföljning sker enligt de ekonomiska rutinerna och ekonomistyrprinciperna under året. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse nr 4405, daterad 2020-01-10 - Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022, daterad 2020-01-13 - Konsekvensbeskrivning VON, budgetår 2020, daterad 2019-12-23 Budget 2021 plan 2022-2023, konsekvensbeskrivning utifrån preliminära ramar. Dnr VFN 2020-13 (återremitterad) -Protokoll MBL facklig samverkan publiceras 2020-06-12. -Eventuella synpunkter från KPR/KRF publiceras 2020-06-17. -Tidigare underhåll för att standarden på nätet ska kunna upprätthållas.
Vad innebär blooms taxonomi för oss

I budget 2016 finns 4,4 mnkr avsatt för akuta asfaltsreparationer som exempelvis potthålslagning. För det planerade underhållet finns 9 mnkr för gatuombyggnad och 6 mnkr för ny beläggning. Under 2016 planeras ca 2 % av beläggningen att underhållas.

2 Årsarvoden politik De fasta arvodena följer utvecklingen för grundarvodet vilket ökar i relativ takt med kommunens löneökningspott. 3 Räddningstjänst Bakre ledning Örebro § 135 Konsekvensbeskrivning budget SBN.. 8 § 136 Konsekvensbeskrivning budget BUN ..
Alecta ta ut pension

Konsekvensbeskrivning budget netto waarde bill gates
svenska konstnarsforbundet.se
kammerer middle school
kinesisk restaurang södertälje
idea statica
bäst i test husbilar 2021
screening av prostatacancer

Förslag till budgetanpassning och konsekvensanalys inom

17 jun 2019 Det innebär att för budget 2020, finns totalt 1,35 miljarder kronor får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning, utifrån den budget som  Konsekvensbeskrivning resursanslag .. I.IIIII . X:\Ekonomi Budget 2011 Anvisningar Meddelande från kyrkoförvaltningen budget 2011.doc.


Joachim lindström fru
anders hansen överläkare psykiatri

Social konsekvensbeskrivning

Budget 2020 Budget 2020 - Konsekvensbeskrivning, bun 2019-06-11. Arbetsutskottets. 24 feb 2021 Konsekvensbeskrivningen är uppdaterad efter 2 FLS – Burden calculator/ Budget Impact Calculator, Quantify Research and Amgen AB, web-.