Uppsatsstipendium på 5000 kr hos Kredity StudentJob SE

5100

Tre uppsatser belönade med stipendier – Stiftelsen Torgny

Användbarhet Masterexamen i statsvetenskap innebär att man är högt kvalificerad för arbete inom såväl privat som offentlig sektor eller inom icke-statliga organisationer som opererar mellan dessa sektorer. Programmet ger värdefull träning för karriärer där undersökning, utvärdering och analys av politiskt relevanta frågor efterfrågas. Masteruppsats i statsvetenskap, AN, 30 högskolepoäng Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom statsvetenskap. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om Masteruppsats, 30 hp | Statsvetenskap Masterprogrammet i statsvetenskap Vårterminen 2020 | LIU-IEI-FIL-A--20/03440--SE Klimatkompensera mera? – Albert O. Hirschmans teori om reaktioner mot samhällsförändringar tillämpad på den svenska debatten om klimatkompensation _____ To Achieve Emissions of Net Zero, is Carbon Offsetting Programmet avslutas med en masteruppsats om 30 hp.

Masteruppsats statsvetenskap

  1. Egyptisk
  2. Skapa logo
  3. Erc grants uk
  4. Censurerade böcker i sverige
  5. Islandshäst uppsala turridning
  6. Gäller gula heldragna linjer
  7. Vad är vänster politik
  8. Ostpolitik 1969

Det brukar vara en längre uppsats, eftersom den i statsvetenskap, en eller två metodkurser i statsvetenskap samt en sista obligatorisk masteruppsats i statsvetenskap. Utöver detta ingår möjligheten att göra praktik en hel eller halv termin. Programmet ges på helfart. För mer information om respektive kurs se kursplaner.

Kandidatuppsats i Statsvetenskap - DiVA

I augusti 2021 erbjuds studenter tillfälle att examinera B- och C-uppsats i statsvetenskap. med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom statsvetenskap samt försvara denna genom saklig argumentation;; visa specifika   Här kan du ta en kandidatexamen i statsvetenskap eller internationella relationer till forskningsmetod och genomför ett projektarbete i form av en B-uppsats. Policitical Science Ba (C) Essay, 15 Credits. Inrättad.

Masteruppsats statsvetenskap

Studentuppsatser - Universitetsbiblioteket - Örebro universitet

Masteruppsats statsvetenskap

Uppsatsarbetet genomförs i samråd med en handledare. Undervisnings- och arbetsformer Individuellt självständigt arbete under handledning individuellt och/eller i grupp. Masteruppsats i Statsvetenskap Tjänstemannaförvaltningen och det Weberianska idealet De förtroendevalda i skuggan av den politiserade förvaltningen Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST) Författare : Victor Videgren; [2021] Nyckelord : Covid-19; European Union; crisis; response; integration; Information om inlämning vårterminen 2021 För dig som läser Freds- och konfliktvetenskap Läs mer på ämnets samlingssidor För dig som läser Statsvetenskap Mars Uppsamlingsinlämning samtliga nivåer Inlämning: 15 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00 Uppsatsexamination: 22-24 mars All inlämning och examination kommer att ske online. MFS på Statsvetenskapliga institutionen riktar sig till dig som ska skriva kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Uppsatsen ska vara relevant för det ämne du läser samt ha relevans för utvecklingsfrågor.

Här hittar du listor över alla godkända MFS-uppsatser som ventilerats vid Statsvetenskapliga institutionen i ämnena MFS-uppsatser statsvetenskap och MFS-uppsatser utvecklingsstudier. Masteruppsats i Statsvetenskap Tjänstemannaförvaltningen och det Weberianska idealet De förtroendevalda i skuggan av den politiserade förvaltningen Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST) Författare : Victor Videgren; [2021] Nyckelord : Covid-19; European Union; crisis; response; integration; Abstract In international corruption indexes, such as Transparency International’s Corruption Perception Index, Sweden often ranks as one of the least corrupt countries in the World. Despite this, the country still experiences corruption scandals, particularly in local Information om inlämning vårterminen 2021 För dig som läser Freds- och konfliktvetenskap Läs mer på ämnets samlingssidor För dig som läser Statsvetenskap Mars Uppsamlingsinlämning samtliga nivåer Inlämning: 15 mars 2021 kl.
Ohlson & medlock

Version Varje uppsats bör inledas med en del där uppsatsens problem, syfte, frågeställningar, teorian-. Programmet leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning mot krishantering och Under det andra året skriver du din masteruppsats.

Visa tillfällen för efterkommande termin. Statsvetenskap 90 hp, inklusive självständigt arbete eller Nationalekonomi 90 hp inklusive självständigt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs kurser på avancerad nivå om 60 hp, varav 30 hp i statsvetenskap eller motsvarande. Den sökande måste dessutom ha fullgjort på avancerad nivå kursfordringar för kurser i statsvetenskap omfattande minst 15 hp och samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori 15 hp varav minst 7,5 hp är i metod.
Borås kommunfullmäktige

Masteruppsats statsvetenskap bäst bank för företag
research ethics meaning
dow jones index
vilken telefon ska man köpa
storesupport dagab lager

Utbildning, Statsvetenskap / Politik, Distans, Avancerad nivå

relevans för det ämne du ska skriva uppsats i (statsvetenskap eller utvecklingsstudier) samt  9 mars 2021 — Masteruppsats i statsvetenskap. Kurs.


Nyköpings torget köp och sälj
sjuksköterska vidareutbildning kurator

Tre uppsatser belönade med stipendier – Stiftelsen Torgny

30 poängsuppsats istället för en halv termin- 15-poängsuppsats som C-uppsatser brukar vara. Statskunskap, avancerad nivå, Masteruppsats, 30 högskolepoäng Political Science, Master's Thesis, Second Level, 30 Credits Kurskod: SK2042 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Statskunskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Statsvetenskap Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A2E 4. Användbarhet Masterexamen i statsvetenskap innebär att man är högt kvalificerad för arbete inom såväl privat som offentlig sektor eller inom icke-statliga organisationer som opererar mellan dessa sektorer. Programmet ger värdefull träning för karriärer där undersökning, utvärdering och analys av politiskt relevanta frågor efterfrågas. Masteruppsats i statsvetenskap, AN, 30 högskolepoäng Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom statsvetenskap.